xmlxml


blog facebook linkedin twitter

Googleinternet
deze site

kwetsbaar
Uit de aankondiging:
Dit is het derde boek in een reeks van vier over de jaarthema’s van de Franciscaanse Beweging; eenvoud, betrokken, kwetsbaar en vredelievend. Welke rol speelde kwetsbaar in het leven van Franciscus en hoe kunnen we daar in onze tijd mee omgaan?
In het boek brengt Sevenhoven het leven van Franciscus onder meer in gesprek met opvattingen van moderne denkers als Martha Nussbaum, Christa Anbeek en Desmond Tutu over kwetsbaarheid en broosheid. Twee eigenschappen die in onze moderne samenleving vaak als negatief of zwak worden gezien, maar dat volgens Sevenhoven niet hoeven te zijn. In navolging van Franciscus kunnen deze eigenschappen positief ingezet worden.
Studies van de bronnen over het leven van Franciscus worden geïllustreerd met toegankelijke verhalen en citaten. Daarmee maakt Sevenhoven het boekje ook gemakkelijk te begrijpen voor de lezer die niet zo bekend is met het leven en de spiritualiteit van Franciscus.
Bestellen bij de Franciscaanse Beweging.

De site

Voor mensen die kennis willen nemen van de franciscaanse spiritualiteit: besprekingen en aankondigingen van
broeder op boek
literatuur
over Clara en Franciscus van Assisi en hun spiritualiteit; handreikingen voor mensen die er iets mee willen doen, in de vorm van suggesties voor werkvormen bij verschillende teksten, waaronder Het leven van Sint-Franciscus van Assisi van de hand van Thomas van Celano en de grote levensbeschrijving van Bonaventura en van gedichten en verhalen; aanwijzingen voor actualisering van franciscaanse spiritualiteit op het gebied van vrede, milieu en dergelijke; artikelen als dat van Hélène Nolthenius over haar eerste bezoek aan Assisi; een portaal met veel franciscaanse links.
De site groeit: ik zet  er dingen op die ik ontdek; ik geef antwoord op sommige vragen; bezoekers dragen bij en doen suggesties via het gastenboek of een E-mail; suggesties voor het aanhangen van andere pagina's, zijn welkom.
De Hof van Lof te Megen en de Franciscaanse Lekenorde, aanvankelijk te gast, zijn zelfstandige websites geworden.
Hans Sevenhoven up

Hans Sevenhoven

Hans Sevenhoven (1946) is theoloog. Hij is stafmedewerker bij La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling, en medewerker bij Midden Onder U.
Hans is kenner van de franciscaanse spiritualiteit, theoloog, Gestalt therapeut, Master Practitioner in NLP en verhalenverteller.

gastenboek

Hans Sevenhoven
Recente Publicaties

- Het charisma van Franciscus, Franciscaans Leven 98 (2015), 91-97.
- Kwetsbaar - Franciscaanse spiritualiteit treedt aan het licht, een uitgave van de Franciscaanse Beweging, 11 april 2015, ISBN 9789071115158.
-  'Leiding ontvangen van een wonderschoon voorbeeld. Over de betekenis van het leven van Franciscus', in: Krijn Pansters (red.), De volgeling die voorgaat: leiderschap in het licht van Franciscus van Assisi, Nijmegen 2015, 61-76.
- Betrokken - Het hart van de franciscaanse spiritualiteit, een uitgave van de Franciscaanse Beweging, 21 juni 2014, ISBN 9789071115141.
- Eenvoud; Franciscaanse spiritualiteit hier en nu, een uitgave van de Franciscaanse Beweging, 14 september 2013, ISBN 9789071115004.
- Duurzaamheid in menselijke relaties, in Franciscaans Leven 96 (2013) 68-73
- Gaandeweg verbonden geraakt: Franciscus van Assisi en het Zonnelied, in BRES 271 (jan/feb 2012), 16-27 [= ingekorte versie van gelijknamig artikel uit 2007]
- 'Verbondenheid': het sleutelwoord, dubbelinterview met Jan Huijgen, in: GRNVLD 11/07 (oktober 2011), 8-11.
- De vreugde van het bestaan, in Herademing 18,70 (december 2010) 8-12
- Laten we wel redelijk blijven, in Franciscaans Leven 93 (2010) 194-197
- Gerard Pieter Freeman & Hans Sevenhoven, Testament św. Franciszka: Komentarz duchowy, Serafin Krakau 2009. Poolse vertaling van een commentaar op het Testament van Franciscus.
- Vriendelijk ontvangen, in Franciscaans Leven 91 (2008) 2-8 (jaarthema Franciscaanse Beweging).
- Blootgesteld aan weer en wind, in Franciscaans Leven 90 (2007) 259-264.
- De vreugde te bestaan: Het 'Lied van broeder zon' en mijn verhouding tot de natuur, in Franciscaans Leven 90 (2007), 47-50.
- Gaandeweg verbonden geraakt: hoe komt Franciscus tot zijn Zonnelied? in Chris Elzinga, Koos Leemker & Hans Sevenhoven (red.), Eenvoudig verbonden: Bijdragen aan franciscaanse milieuspiritualiteit, Nijmegen 2007, 102-128.
- Broeder Elias Bombarone, een zondaar..., in Franciscaans Leven 89 (2006) 243-250.
- Franciscus als geestelijk leider, in Franciscaans Leven 89 (2006) 196-207.
- Franciscan conspiracy / Franciscus verbond: alle feiten; exclusief op deze site!
- Franciscus brengt zijn broeders thuis, in Franciscaans Leven 88 (2005)
- Een kruis om je thuis te brengen, in Franciscaans Leven 86 (2003) 295-300.
- Op je bestemming aankomen, Franciscaans Maandblad, december 2003.
- Liefdevolle aanwezigheid, in Franciscaans Maandblad, november 2003.
- Leven op de drempel, in Franciscaans Maandblad, oktober 2003.
- De broeders een zorg, in Franciscaans Maandblad, september 2003.
- Zie steeds naar je begin, in Franclezende broederiscaans Maandblad, juli 2003.
- Volg opgewekt het pad van de vreugde, in Franciscaans Maandblad, juni 2003.
- Armoede met vreugde, in Franciscaans Maandblad, mei 2003.
- Zo vrij om te dienen, in Franciscaans Leven 86 (2003) 87-93.
- Bruid, moeder en zuster, in Franciscaans Maandblad, april 2003.
- Franciscaanse mystiek, in Encyclopedie van de mystiek: Fundamenten, tradities en mogelijkheden, Kampen 2003, 625-635 & franciscaanse lemmata.
- Weerkaats het geheim van de eeuwigheid, in Franciscaans Maandblad, maart 2003.
- Wat je houvast is, blijf daaraan vasthouden, in Franciscaans Maandblad, januari 2003.
- Delen in de onbekommerde vreugde van het bestaan, in Franciscaans Leven 85 (2002) 251-260.

- Romans die in de middeleeuwen spelen, in Franciscaans Leven 85 (2002) 194-200. Een onderdeel uit dit artikel handelt over de Katharen.
- Interview over La Verna op Russische site.
- Zien, oordelen en handelen: is er een franciscaanse wijze van bidden?, in Franciscaans Leven 85 (2002) 83-90.
- Werkboek spiritualiteit, in: De Bazuin 85 (2002) nr. 8, 27 [signalement van K. Bouwman & K. Bras (red.), Werken met spiritualiteit, Baarn 2001]
- Het Zonnelied van Franciscus en de chakra's, in: Onkruid College: Bloemen op het pad naar binnen, Les 10, 9-19
- 'Geen mens is waardig u te noemen': Een workshop rond schepping, adem, klank en muziek, in: Herademing 9 (2001) 4, nr. 34, 19-27, met Monique de Langen.
- Franciscus ontmoet de Sultan, in: De Bazuin 84 (2001) nr. 22, 4-5.
- Franciscus, de zanger van het Zonnelied, in: Herademing 9 (2001) 3, nr. 33, 31-35.
- Een verhaal als aandenken, in: Franciscaans Leven 84 (2001) nr.3, 103-109.
- Leven als een antenne, in: De Bazuin 84 (2001) nr. 12, 27 [signalement van E. Borgman, Dominicaanse spiritualiteit. Een verkenning].
- Den Weg zur Volkommenheit und Solidarität entfalten: Eine kleine hermeneutische Pilgerfahrt, in: Laurentianum 41 (2000) 473-492.
- De kans krijgen om weer uit te botten: Over de inhoud van franciscaanse milieuspiritualiteit, in: Chris Elzinga & Christiaan Hogenhuis (red.), Grond onder onze voeten, Kampen 2000, 42-54.
Klik hier voor eerdere publicaties in Franciscaans Leven. top

 

 Tekst van de maand:

De Ark-gemeenschap

Aan de Wethouder Venteweg in mijn geboortestad Gouda is 'de waterput', de eerste Ark-gemeenschap van Nederland, gevestigd. Mensen met een verstandelijke handicap vormen de kern van zo'n gemeenschap. Om deze kern heen wonen, werken en bidden mensen zonder zo'n handicap met hen samen.
jean vanierHet hoofdwerk van Jean Vanier, de inspirator van de Ark-gemeenschappen, is gegroeid vanuit de dagdagelijkse ervaringen van een leven in gemeenschap. De titel van de Nederlandse vertaling is ontleend aan de 18e Vermaning (of Wijsheidsspreuk) van broeder Franciscus: In broosheid dragen. Het is een grondig boek waarin Vanier oud en nieuw te voorschijn brengt. Met 'oud' doel ik op beelden, teksten en begrippen uit de bijbel, met 'nieuw' op vragen die de ontwikkeling van het gemeenschapsleven elke dag weer oproept. Ik vind het een schatkamer, als ik overweeg wat het zeggen wil, dat ik broos ben en behoeftig. Ik lees: 'Wij moeten er langzaam aan wennen ons van binnenuit te laten leiden door de liefde. Wij zijn op weg naar een gemeenschap die ons kan helpen om mannen en vrouwen van gebed en van mildheid te worden, mensen die openstaan voor de anderen en voor de wereld, in het bijzonder voor de armen, de verdrukten, voor hen die zich verloren voelen. (…) Indien ons geloof openstaat voor de ervaring van de liefde van God die in de gemeenschap aanwezig is, en ook voor datgene wat alle mensen verenigt en vooral voor de armen, de zwakken en de verdrukten, dan zal ons hart des te meer openstaan voor de anderen. Dit geworteld zijn in God geeft grote kracht en is tegelijk zeer veeleisend, want het vraagt van ons dat we in armoede leven, doordat we onze zekerheid en vertrouwen op God stellen. En dat is het juist waar we bang voor zijn: armoede, onzekerheid, kwetsbaarheid. (…) Pas als we hebben ontdekt dat we onze mislukkingen, onze neerslachtigheid en zelfs onze tekorten uit handen kunnen geven en aan God kunnen toevertrouwen, komt er een opening naar het eeuwige en kunnen we een zekere vrede hervinden.'

Uit een interview met Jean Vanier in 2002:
"Meedogen heeft voor velen iets neerbuigends. Dat klopt niet wanneer je het begrijpt als een kwaliteit van luisteren. Met Moeder Teresa zou ik zelfs durven zeggen: een kwaliteit van aanraken. ‘Wanneer mensen naar Calcutta komen,’ vertelde ze, ‘en medemensen op straat zien sterven, voelen ze afkeer en walging. Daarna laten ze zich echter raken en voelen mededogen. Ze raken de stervende misschien aan en geleidelijk wordt een goedheid in hen wakker die voorheen verborgen was. Wanneer ze op dat pad van mededogen verdergaan, kan een wonder gebeuren. De mens die aan het sterven is, kijkt diegene die mededogen betoont aan en beiden ontdekken dat ze broeders zijn. Hoewel cultuur, sociale afkomst en vooroordelen hen scheiden, komen ze iets op het spoor dat sterker is: de aanwezigheid van God.’ Opdat dit mysterie van het mededogen zich kan openbaren, is er een persoonlijke ontmoeting nodig. Het allerbelangrijkste voor een arme, in de Ark of elders, is het besef dat iemand van hem houdt. En dat kan alleen in een persoonlijke ontmoeting. De grootste schat van de mensheid is relatie in de zin van verbondenheid. Het is vandaag belangrijker dan ooit dat besef levendig te houden. De joodse filosoof Martin Buber zegt: ‘Hoe meer een samenleving verovert en bezit, bezig is ‘dingen’ te kopen en te verkopen, des te meer riskeert ze te vergeten dat verbondenheid de ware schat van de mensheid is.’ Wie zich om een mens met een handicap – een zwakke – bekommert, ontdekt dat hij hem pas werkelijk helpt wanneer hij een relatie met hem uitbouwt waarin die persoon met een handicap kan ontdekken dat hij iemand is. Samenleven met gehandicapte mensen leert dat een relatie van verbondenheid het allerbelangrijkste is. En een echte relatie is nooit een kwestie van superioriteit en inferioriteit, maar veronderstelt een wederzijdse kwetsbaarheid. Dat is, denk ik, het geheim van de Ark."
Onlangs (juni 2013) is de Pacem in Terris Peace and Freedom Award aan Jean Vanier toegekend.

© Hans Sevenhoven brief

Klik om een ema25.07.155  top
vaandel