vaandel


Het zogenaamde 'gebed om vrede van Franciscus' werd voor de eerste maal gepubliceerd in het decembernummer 1912 van het tijdschrift La Clochette.
In La prière pour la paix attribuée à saint François. Une énigme à resoudre, Les éditions franciscaines, Parijs 2001, ISBN 2-85020-096-4 doet Christian Renoux verslag van zijn naspeuringen naar de totstandkoming en verspreiding van dit gebed. Ik heb het gebed op deze site opgenomen, omdat er de laatste tijd veel vraag naar is. Misschien is het wel het meest bekende gebed van Franciscus, alhoewel het niet rechtstreeks van hem afkomstig is.
Hieronder heb ik een in het Engels gezongen versie van het gebed van YouTube overgenomen.

Hans Sevenhoven
klaproos 31.03.11

Gebed om Vrede

(toegeschreven aan Franciscus)
 

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;
waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;
waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten;
waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;
waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen;
waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven;
waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken.
waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.

Heer,
maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen.duiveluitdrijving in Arezzo
Want door te geven ontvangen wij;
door onszelf te verliezen vinden wij;
door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving;
door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.