zuil.animatie
Wat is het Enneagram?
       Zoeken op deze site
Zie ook:
Evagrius en het Enneagram

Klik hier voor een bijpassend cursusaanbod van La Verna, Franciscaans Centrum voor Spirituele Ontwikkeling
enneagram
We vinden tot onze verrassing onze kwaliteiten, drijfveren en valkuilen terug in een van de punten op de cirkel...
(Hans Sevenhoven)
 

Het enneagram is een model van negen persoonlijkheidstypen met hun varianten. Dit model wekt gevoel voor, geeft vat op en inzicht in verschillende vormen van reageren,  verschillende manieren van ervaren en waarnemen. Het kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op vragen als: wie ben ik? wat maakt me onvrij? welke dynamiek is er in mijn leven en werken? waarom reageren zoveel mensen zo anders dan ik? Het enneagram wijst ons kortom een weg in ons proces van innerlijke groei. Het enneagram berust op oude wijsheid en wordt al eeuwenlang mondeling overgeleverd.
Wanneer we ons in het enneagram verdiepen, gaan we onszelf herkennen in een of meer persoonlijkheidstypen en varianten daarvan. Het lijkt wel of het verhaal van een van de typen over ons gaat. We vinden tot onze verrassing onze kwaliteiten, drijfveren en valkuilen terug in een van de punten die op een speciale wijze op de cirkel staan uitgezet. Het enneagram stelt ons van de ene kant in staat onze dwangmatigheden te benoemen en te relativeren. Van de andere kant wijst het ons wegen om te groeien. Daarmee kan het een vruchtbaar hulpmiddel worden bij onze persoonlijke ontwikkeling.
Naarmate we er beter in thuis raken, kan het enneagram ons ook helpen anderen beter te verstaan, met hen om te gaan en met hen samen te werken.
Hans Sevenhoven pijl

  Het woord Enneagram stamt uit het Grieks. 'Ennea' betekent 'negen' en 'gramma'  'punt'. Het gaat dus om negen punten. Die staan uitgezet op de omtrek van een cirkel. De punten 3, 6 en 9 zijn met elkaar verbonden in een driehoek; de punten 1, 4, 2, 8, 5 en 7 door een lijn.enneagram
 Met dit patroon is een wiskundige grap verbonden:
Wie 1 deelt door 3, 6 of 9, krijgt in het decimale stelsel een zich steeds weer herhalend cijfer, resp. 0,33333333, 0,166666666, 0,11111111.
Wie 1 deelt door 7 krijgt in het decimale stelsel een zich steeds weer herhalend patroon van cijfers: 0,142857.

Google 
internet
deze site

"Het enneagram daagt ons ertoe uit om eigenschappen die we tot nu toe niet in onszelf toe wilden laten een plaats te geven. Het model steunt ons daarbij en geeft daartoe concrete aanwijzingen. Wie naar zichzelf leert te kijken en de gewoonten van zijn persoonlijkheid leert los te laten, bevindt zich al op een spirituele weg." pijl

(Don Richard Ruso & Ross Hudson,
Enneagram Basisboek)

Wat is het Enneagram? | Werken met het Enneagram | Literatuur | Evagrius en hetklaproos Enneagram | Franciscusmap | Bibliodramamap | De bloeiende klaproos
11.11.09